Saru Gallery - Japanese prints and paintings
HOME
PRINTS
PAINTINGS
DRAWINGS
PAUL BINNIE
TOM KRISTENSEN
CONDITIONS OF SALE
MAILING LIST
SITEMAP
CONTACT US
REFERENCES
BACKGROUNDS
ARCHIVE OF SOLD ITEMS

Saru Gallery
       Japanese Prints & Japanese Paintings


Prints

1
Hiratsuka, Un'ichi

2
Hiratsuka, Un'ichi

3
Hiratsuka, Un'ichi

4
Hiratsuka, Un'ichi

5
Hiratsuka, Un'ichi

6
Hiratsuka, Un'ichi

7
Koizumi, Kishio

8
Koizumi, Kishio

9
Koizumi, Kishio

10
Koizumi, Kishio

11
Onchi, K˘shir˘

12
Onchi, K˘shir˘

13
Onchi, K˘shir˘

14
Onchi, K˘shir˘

15
Sasajima, Kihei

16
Sasajima, Kihei

17
Id˘, Masao

18
Id˘, Masao

19
Id˘, Masao

20
Maeda, Masao

21
Sait˘, Kiyoshi

22
Maki, Haku

23
Kristensen, Tom

24
Hashimoto, Okiie

25
Hashimoto, Okiie

26
Ono, Tadashige

27
Ono, Tadashige

28
Ono, Tadashige

29
Ono, Tadashige

30
Ono, Tadashige

31
Ono, Tadashige

32
Ono, Tadashige

33
Ono, Tadashige

34
Ono, Tadashige

35
Ono, Tadashige

36
Kitaoka, Fumio

37
Kitaoka, Fumio

38
Kitaoka, Fumio

39
Kitaoka, Fumio

40
Kitaoka, Fumio

41
Onda, Akio

42
Maeda, Morikazu

43
Matsubara, Naoko

44
Tokuriki, Tomikichir˘

45
Tokuriki, Tomikichir˘

46
Tokuriki, Tomikichir˘

47
Tokuriki, Tomikichir˘

48
Tokuriki, Tomikichir˘

49
Nagase, Yoshi(r)o

50
Asaga, Manjir˘

51
Watanabe, Yuji

52
Watanabe, Yuji

53
Nakagawa, Isaku

54
Yamataka, Noboru

55
Yamataka, Noboru

56
Yamataka, Noboru

57
Yamataka, Noboru

58
Oda, Kazuma

59
Homma, Rie

60
Homma, Rie

61
Homma, Rie

62
Homma, Rie

63
Homma, Rie

64
Homma, Rie

65
Homma, Rie

66
Homma, Rie

67
Homma, Rie

68
Homma, Rie

69
Homma, Rie

70
Asada, Benji

71
Asano, Yuichi

72
Asano, Yuichi

73
Asano, Yuichi

74
Asano, Yuichi

75
Asano, Yuichi

76
Asano, Yuichi

77
Asano, Yuichi

78
Asano, Yuichi

79
Asano, Yuichi

80
Asano, Yuichi

81
Asano, Yuichi

82
Asano, Yuichi

83
Sekino, Jun'ichir˘

84
Tagawa, Ken

85
Tagawa, Ken

86
Katsuhira, Tokushi

87
Katsuhira, Tokushi

88
Katsuhira, Tokushi

89
Nara, Enami

90
Nara, Enami

91
Nara, Enami

92
Nara, Enami

93
Suwa, Kanenori

94
Fukazawa, Sakuichi

95
Fujimori, Shizuo

96
Asahi, Masahide

97
Asahi, Masahide

98
Asahi, Masahide

99
Yamaguchi, Gen

100
Tsukamoto, Tetsu

101
Morita, Tsunetomo

102
Various

103
Various

104
Various

105
Takagi, Shir˘

106
Kat˘, Yasu

107
Kat˘, Yasu

108
Kat˘, Yasu

109
Tsuruta, Gor˘

110
Umehara, Ryűzabur˘

111
Ishii, Ry˘suke

112
Shimizu, Masahiro

113
Hatsuyama, Shigeru

114
Hirakawa, Seiz˘

115
Shibuya, Osamu (澁谷修)

116
Sait˘, Kimiko

117
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)

118
Minami, Kunz˘

119
Homma, Yoichir˘

120
Taninaka, Yasunori

121
Taninaka, Yasunori

122
Taninaka, Yasunori

123
Katase, Kazuhiro

124
Sat˘, Ch˘zan 佐藤 朝山

125
It˘, Kennosuke

126
Takahashi, Shin'ichi

127
Fukami, Gashu

128
Fukami, Gashu

129
Fukami, Gashu

130
Fukami, Gashu

131
Fukami, Gashu

132
Fukami, Gashu

133
Fukami, Gashu

134
Fukami, Gashu

135
Fukami, Gashu

136
Fukami, Gashu

137
Fukami, Gashu

138
Fukami, Gashu

139
Fukami, Gashu

140
Fukami, Gashu

141
Fukami, Gashu

142
Fukami, Gashu

143
Fukami, Gashu

144
Fukami, Gashu

145
Fukami, Gashu

146
Fukami, Gashu

147
Fukami, Gashu

148
Fukami, Gashu

149
Fukami, Gashu

150
Fukami, Gashu

151
Fukami, Gashu

152
Fukami, Gashu

153
Fukami, Gashu

154
Fukami, Gashu

155
Fukami, Gashu

156
Fukami, Gashu

157
Fukami, Gashu

158
Tanaka, Kuniz˘

159
Tanaka, Kuniz˘

160
Tanaka, Kuniz˘

161
Tanaka, Kuniz˘

162
Yorozu, Tetsugor˘

163
Ueda, Yoshifumi

164
Ueda, Yoshifumi

165
Ueda, Yoshifumi

166
Ueda, Yoshifumi

167
Ueda, Yoshifumi

168
Kobayashi, Haruki 小林春規

169
Kobayashi, Haruki 小林春規

170
Kobayashi, Haruki 小林春規

171
Kobayashi, Haruki 小林春規

172
Enami, Shir˘

173
Enami, Shir˘

174
Enami, Shir˘

175
Binnie, Paul

176
Binnie, Paul

177
Nakanishi, Yoshio

178
Nakanishi, Yoshio

179
Nakanishi, Yoshio

180
Shimizu Tōru

181
Shimizu Tōru

182
Shimizu Tōru

183
Shimizu Tōru

184
Unno, Mitsuhiro

185
Mizufune, Rokushū

186
Unidentified

187
Unidentified

188
Kawakami, Sumio

189
Kawakami, Sumio

190
Kawakami, Sumio

191
Kawakami, Sumio

192
Kawakami, Sumio

193
Mori, Yoshitoshi

194
Inagaki, Tomoo

195
Inagaki, Tomoo

196
Maekawa, Senpan

197
Maekawa, Senpan

198
Maekawa, Senpan

199
Maekawa, Senpan


Back

Webdesign by Net Tuners B.V.         Tell a friend about this site!
Japanese art