Saru Gallery - Japanese prints and paintings
HOME
PRINTS
PAINTINGS
DRAWINGS
PAUL BINNIE
TOM KRISTENSEN
CONDITIONS OF SALE
MAILING LIST
SITEMAP
CONTACT US
REFERENCES
BACKGROUNDS
ARCHIVE OF SOLD ITEMS

Saru Gallery
       Japanese Prints & Japanese Paintings


Prints

1
Hiratsuka, Un'ichi

2
Hiratsuka, Un'ichi

3
Hiratsuka, Un'ichi

4
Hiratsuka, Un'ichi

5
Hiratsuka, Un'ichi

6
Kawanishi, Hide

7
Kawanishi, Hide

8
Kawanishi, Hide

9
Onchi, K˘shir˘

10
Onchi, K˘shir˘

11
Onchi, K˘shir˘

12
Onchi, K˘shir˘

13
Sasajima, Kihei

14
Sasajima, Kihei

15
Sasajima, Kihei

16
Id˘, Masao

17
Sait˘, Kiyoshi

18
Kristensen, Tom

19
Shimozawa, Kihachir˘

20
Hashimoto, Okiie

21
Ono, Tadashige

22
Ono, Tadashige

23
Ono, Tadashige

24
Ono, Tadashige

25
Ono, Tadashige

26
Kitaoka, Fumio

27
Kitaoka, Fumio

28
Matsubara, Naoko

29
Tokuriki, Tomikichir˘

30
Tokuriki, Tomikichir˘

31
Tokuriki, Tomikichir˘

32
Tokuriki, Tomikichir˘

33
Nagase, Yoshi(r)o

34
Asaga, Manjir˘

35
Watanabe, Yuji

36
Nakagawa, Isaku

37
Yamataka, Noboru

38
Yamataka, Noboru

39
Yamataka, Noboru

40
Yamataka, Noboru

41
Yamataka, Noboru

42
Homma, Rie

43
Homma, Rie

44
Homma, Rie

45
Homma, Rie

46
Homma, Rie

47
Homma, Rie

48
Homma, Rie

49
Homma, Rie

50
Homma, Rie

51
Homma, Rie

52
Asada, Benji

53
Asano, Yuichi

54
Asano, Yuichi

55
Asano, Yuichi

56
Asano, Yuichi

57
Asano, Yuichi

58
Asano, Yuichi

59
Asano, Yuichi

60
Asano, Yuichi

61
Asano, Yuichi

62
Asano, Yuichi

63
Asano, Yuichi

64
Asano, Yuichi

65
Tagawa, Ken

66
Nara, Enami

67
Nara, Enami

68
Fukazawa, Sakuichi

69
Fujimori, Shizuo

70
Asahi, Masahide

71
Tsukamoto, Tetsu

72
Various

73
Kat˘, Yasu

74
Kat˘, Yasu

75
Tsuruta, Gor˘

76
Henmi, Takashi

77
Shimizu, Masahiro

78
Hirakawa, Seiz˘

79
Shibuya, Osamu (澁谷修)

80
Sait˘, Kimiko

81
Sone, Kiyoharu

82
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)

83
Homma, Yoichir˘

84
Katase, Kazuhiro

85
Katase, Kazuhiro

86
Sat˘, Ch˘zan 佐藤 朝山

87
It˘, Kennosuke

88
Fukami, Gashu

89
Fukami, Gashu

90
Fukami, Gashu

91
Fukami, Gashu

92
Fukami, Gashu

93
Fukami, Gashu

94
Fukami, Gashu

95
Fukami, Gashu

96
Fukami, Gashu

97
Fukami, Gashu

98
Fukami, Gashu

99
Fukami, Gashu

100
Fukami, Gashu

101
Fukami, Gashu

102
Fukami, Gashu

103
Fukami, Gashu

104
Fukami, Gashu

105
Fukami, Gashu

106
Fukami, Gashu

107
Fukami, Gashu

108
Fukami, Gashu

109
Fukami, Gashu

110
Fukami, Gashu

111
Fukami, Gashu

112
Fukami, Gashu

113
Fukami, Gashu

114
Fukami, Gashu

115
Fukami, Gashu

116
Fukami, Gashu

117
Fukami, Gashu

118
Fukami, Gashu

119
Tanaka, Kuniz˘

120
Ueda, Yoshifumi

121
Ueda, Yoshifumi

122
Ueda, Yoshifumi

123
Ueda, Yoshifumi

124
Ueda, Yoshifumi

125
Kobayashi, Haruki 小林春規

126
Kobayashi, Haruki 小林春規

127
Kobayashi, Haruki 小林春規

128
Kobayashi, Haruki 小林春規

129
Enami, Shir˘

130
Enami, Shir˘

131
Binnie, Paul

132
Udawawa, Tamio

133
Udawawa, Tamio

134
Udawawa, Tamio

135
Shimizu Tōru

136
Shimizu Tōru

137
Unno, Mitsuhiro

138
Mizufune, Rokushū

139
Yagiu, Shuzaburō

140
Shimada, Kaname

141
Unidentified

142
Hagiwara, Hideo

143
Inagaki, Tomoo


Back

Webdesign by Net Tuners B.V.         Tell a friend about this site!
Japanese art