Saru Gallery - Japanese prints and paintings
HOME
PRINTS
PAINTINGS
DRAWINGS
PAUL BINNIE
TOM KRISTENSEN
CONDITIONS OF SALE
MAILING LIST
SITEMAP
CONTACT US
REFERENCES
SELECTION OF SOLD ITEMS
ARCHIVE OF SOLD ITEMS

Saru Gallery
       Japanese Prints & Japanese Paintings


Prints

1
Hiratsuka, Un'ichi

2
Hiratsuka, Un'ichi

3
Hiratsuka, Un'ichi

4
Hiratsuka, Un'ichi

5
Hiratsuka, Un'ichi

6
Hiratsuka, Un'ichi

7
Hiratsuka, Un'ichi

8
Hiratsuka, Un'ichi

9
Hiratsuka, Un'ichi

10
Kawanishi, Hide

11
Kawanishi, Hide

12
Kawanishi, Hide

13
Kawanishi, Hide

14
Kawanishi, Hide

15
Kawanishi, Hide

16
Kawanishi, Hide

17
Koizumi, Kishio

18
Koizumi, Kishio

19
Koizumi, Kishio

20
Koizumi, Kishio

21
Koizumi, Kishio

22
Koizumi, Kishio

23
Koizumi, Kishio

24
Azechi, Umetar˘

25
Onchi, K˘shir˘

26
Onchi, K˘shir˘

27
Onchi, K˘shir˘

28
Onchi, K˘shir˘

29
Onchi, K˘shir˘

30
Onchi, K˘shir˘

31
Onchi, K˘shir˘

32
Sasajima, Kihei

33
Sasajima, Kihei

34
Sasajima, Kihei

35
Sasajima, Kihei

36
Sasajima, Kihei

37
Yamada, Akiyo

38
Nakayama, Tadashi

39
Id˘, Masao

40
Maeda, Masao

41
Maeda, Masao

42
Maeda, Masao

43
Konishi, Seiichir˘

44
Maki, Haku

45
Kristensen, Tom

46
Shimozawa, Kihachir˘

47
Shimozawa, Kihachir˘

48
Shimozawa, Kihachir˘

49
Hashimoto, Okiie

50
Hashimoto, Okiie

51
Hashimoto, Okiie

52
Hashimoto, Okiie

53
Hashimoto, Okiie

54
Hashimoto, Okiie

55
Munakata, Shik˘

56
Ono, Tadashige

57
Ono, Tadashige

58
Ono, Tadashige

59
Ono, Tadashige

60
Ono, Tadashige

61
Ono, Tadashige

62
Ono, Tadashige

63
Ono, Tadashige

64
Ono, Tadashige

65
Ono, Tadashige

66
Ono, Tadashige

67
Ono, Tadashige

68
Ono, Tadashige

69
Ono, Tadashige

70
Ono, Tadashige

71
Kasamatsu, Shir˘

72
Kitaoka, Fumio

73
Kitaoka, Fumio

74
Kitaoka, Fumio

75
Kitaoka, Fumio

76
Kitaoka, Fumio

77
Matsubara, Naoko

78
Yamaguchi, Susumu

79
Tokuriki, Tomikichir˘

80
Tokuriki, Tomikichir˘

81
Nakagawa, Isaku

82
Yamataka, Noboru

83
Yamataka, Noboru

84
Yamataka, Noboru

85
Yamataka, Noboru

86
Yamataka, Noboru

87
Yamataka, Noboru

88
Yamataka, Noboru

89
Oda, Kazuma

90
Homma, Rie

91
Homma, Rie

92
Homma, Rie

93
Homma, Rie

94
Homma, Rie

95
Homma, Rie

96
Homma, Rie

97
Homma, Rie

98
Homma, Rie

99
Homma, Rie

100
Homma, Rie

101
Homma, Rie

102
Homma, Rie

103
Asada, Benji

104
Asano, Yuichi

105
Asano, Yuichi

106
Asano, Yuichi

107
Asano, Yuichi

108
Asano, Yuichi

109
Asano, Yuichi

110
Asano, Yuichi

111
Asano, Yuichi

112
Asano, Yuichi

113
Asano, Yuichi

114
Asano, Yuichi

115
Asano, Yuichi

116
Maeda, T˘shir˘

117
Sekino, Jun'ichir˘

118
Tagawa, Ken

119
Tagawa, Ken

120
Katsuhira, Tokushi

121
Katsuhira, Tokushi

122
Nara, Enami

123
Nara, Enami

124
Nara, Enami

125
Nara, Enami

126
Shima, Tamami

127
Suwa, Kanenori

128
Fujimori, Shizuo

129
Asahi, Masahide

130
Yamaguchi, Gen

131
Yamaguchi, Gen

132
Yamaguchi, Gen

133
Yamaguchi, Gen

134
Akiyama, Iwao

135
Tsukamoto, Tetsu

136
Morita, Tsunetomo

137
Various

138
Various

139
Various

140
Takada, Kazuo

141
Takagi, Shir˘

142
Mori, D˘shun

143
Mori, D˘shun

144
Mori, D˘shun

145
Tsuruta, Gor˘

146
Murayama, Kank˘

147
Ishii, Ry˘suke

148
Shimizu, Masahiro

149
Shimizu, Masahiro

150
Shimizu, Masahiro

151
Shimizu, Masahiro

152
Shimizu, Masahiro

153
Shimizu, Masahiro

154
Hirakawa, Seiz˘

155
Suzuki, Atsuko

156
Sait˘, Kimiko

157
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)

158
Shimizu, K˘ichi

159
Minami, Kunz˘

160
Homma, Yoichir˘

161
Ebata, Yoshiichi

162
Taninaka, Yasunori

163
Taninaka, Yasunori

164
Katase, Kazuhiro

165
Katase, Kazuhiro

166
Sat˘, Ch˘zan 佐藤 朝山

167
Sakamoto, Isamu

168
Ohtsu, Kazuyuki

169
It˘, Kennosuke

170
It˘, Kennosuke

171
Koga, Misao

172
Inatsugi, Junz˘

173
Takahashi, Shin'ichi

174
Fukami, Gashu

175
Fukami, Gashu

176
Fukami, Gashu

177
Fukami, Gashu

178
Fukami, Gashu

179
Fukami, Gashu

180
Fukami, Gashu

181
Fukami, Gashu

182
Fukami, Gashu

183
Fukami, Gashu

184
Fukami, Gashu

185
Fukami, Gashu

186
Fukami, Gashu

187
Fukami, Gashu

188
Fukami, Gashu

189
Fukami, Gashu

190
Fukami, Gashu

191
Fukami, Gashu

192
Fukami, Gashu

193
Fukami, Gashu

194
Fukami, Gashu

195
Fukami, Gashu

196
Fukami, Gashu

197
Fukami, Gashu

198
Fukami, Gashu

199
Fukami, Gashu

200
Fukami, Gashu

201
Fukami, Gashu

202
Fukami, Gashu

203
Dantsuka, Gyor˘

204
Tanaka, Kuniz˘

205
Tanaka, Kuniz˘

206
Tanaka, Kuniz˘

207
Tanaka, Kuniz˘

208
Ueda, Yoshifumi

209
Ueda, Yoshifumi

210
Ueda, Yoshifumi

211
Ueda, Yoshifumi

212
Ueda, Yoshifumi

213
Ueda, Yoshifumi

214
Ueda, Yoshifumi

215
Ueda, Yoshifumi

216
Ueda, Yoshifumi

217
Ueda, Yoshifumi

218
Ueda, Yoshifumi

219
Ueda, Yoshifumi

220
Kobayashi, Haruki 小林春規

221
Kobayashi, Haruki 小林春規

222
Kobayashi, Haruki 小林春規

223
Kobayashi, Haruki 小林春規

224
Kobayashi, Haruki 小林春規

225
Enami, Shir˘

226
Enami, Shir˘

227
Enami, Shir˘

228
Enami, Shir˘

229
Enami, Shir˘

230
Kawashima, Tatsuo

231
Kawashima, Tatsuo

232
Binnie, Paul

233
Binnie, Paul

234
Binnie, Paul

235
Kawada, Kan

236
Nakanishi, Toshika

237
Nakanishi, Yoshio

238
Kawachi Mieko

239
Kasamatsu, Mihoko

240
Shimizu Tōru

241
Morimura, Ray

242
Unidentified

243
Kawakami, Sumio

244
Kawakami, Sumio

245
Inagaki, Tomoo

246
Inagaki, Tomoo

247
Inagaki, Tomoo

248
Maekawa, Senpan

249
Maekawa, Senpan

250
Maekawa, Senpan


Back

Webdesign by Net Tuners B.V.         Tell a friend about this site!
Japanese art