Saru Gallery - Japanese prints and paintings
HOME
PRINTS
PAINTINGS
DRAWINGS
PAUL BINNIE
TOM KRISTENSEN
MIKE LYON
PETER MILLER
CONDITIONS OF SALE
MAILING LIST
SITEMAP
CONTACT US
REFERENCES
SELECTION OF SOLD ITEMS
ARCHIVE OF SOLD ITEMS

Saru Gallery
       Japanese Prints & Japanese Paintings


Prints

1
Hiratsuka, Un'ichi

2
Hiratsuka, Un'ichi

3
Hiratsuka, Un'ichi

4
Hiratsuka, Un'ichi

5
Hiratsuka, Un'ichi

6
Hiratsuka, Un'ichi

7
Hiratsuka, Un'ichi

8
Hiratsuka, Un'ichi

9
Hiratsuka, Un'ichi

10
Hiratsuka, Un'ichi

11
Kawanishi, Hide

12
Kawanishi, Hide

13
Kawanishi, Hide

14
Kawanishi, Hide

15
Kawanishi, Hide

16
Koizumi, Kishio

17
Koizumi, Kishio

18
Koizumi, Kishio

19
Koizumi, Kishio

20
Koizumi, Kishio

21
Koizumi, Kishio

22
Koizumi, Kishio

23
Koizumi, Kishio

24
Azechi, Umetar˘

25
Onchi, K˘shir˘

26
Onchi, K˘shir˘

27
Onchi, K˘shir˘

28
Onchi, K˘shir˘

29
Shiba, Hideo

30
Shiba, Hideo

31
Sasajima, Kihei

32
Sasajima, Kihei

33
Sasajima, Kihei

34
Sasajima, Kihei

35
Sasajima, Kihei

36
Nitta, J˘

37
Nitta, J˘

38
ďkubo, Yutaka

39
Miyao, Shigeo

40
Yamada, Akiyo

41
Nakayama, Tadashi

42
Id˘, Masao

43
Id˘, Masao

44
Maeda, Masao

45
Maeda, Masao

46
Maeda, Masao

47
Maeda, Masao

48
Maeda, Masao

49
Maeda, Masao

50
Maeda, Masao

51
Maeda, Masao

52
Maeda, Masao

53
Konishi, Seiichir˘

54
Sait˘, Kiyoshi

55
Kristensen, Tom

56
Shimozawa, Kihachir˘

57
Shimozawa, Kihachir˘

58
Shimozawa, Kihachir˘

59
Shimozawa, Kihachir˘

60
Hashimoto, Okiie

61
Hashimoto, Okiie

62
Hashimoto, Okiie

63
Hashimoto, Okiie

64
Hashimoto, Okiie

65
Hashimoto, Okiie

66
Ono, Tadashige

67
Ono, Tadashige

68
Ono, Tadashige

69
Ono, Tadashige

70
Ono, Tadashige

71
Ono, Tadashige

72
Ono, Tadashige

73
Ono, Tadashige

74
Ono, Tadashige

75
Ono, Tadashige

76
Ono, Tadashige

77
Ono, Tadashige

78
Ono, Tadashige

79
Ono, Tadashige

80
Kitaoka, Fumio

81
Kitaoka, Fumio

82
Kitaoka, Fumio

83
Kitaoka, Fumio

84
Kitaoka, Fumio

85
Asano, Takeji

86
Asano, Takeji

87
Maeda, Morikazu

88
Matsubara, Naoko

89
Yuasa, Hiroshi

90
Yoshida, T˘shi

91
Yoshida, T˘shi

92
Yamaguchi, Susumu

93
Yamaguchi, Susumu

94
Tokuriki, Tomikichir˘

95
Tokuriki, Tomikichir˘

96
Funazaki, Kojir˘

97
Watanabe, Yuji

98
Nakagawa, Isaku

99
Yamataka, Noboru

100
Yamataka, Noboru

101
Yamataka, Noboru

102
Yamataka, Noboru

103
Kikuchi, Zenjir˘

104
Oda, Kazuma

105
Homma, Rie

106
Homma, Rie

107
Homma, Rie

108
Homma, Rie

109
Homma, Rie

110
Homma, Rie

111
Homma, Rie

112
Homma, Rie

113
Homma, Rie

114
Homma, Rie

115
Homma, Rie

116
Homma, Rie

117
Homma, Rie

118
Asada, Benji

119
Asano, Yuichi

120
Asano, Yuichi

121
Asano, Yuichi

122
Asano, Yuichi

123
Asano, Yuichi

124
Asano, Yuichi

125
Asano, Yuichi

126
Asano, Yuichi

127
Asano, Yuichi

128
Asano, Yuichi

129
Asano, Yuichi

130
Asano, Yuichi

131
Maeda, T˘shir˘

132
Maeda, T˘shir˘

133
Maeda, T˘shir˘

134
Okamoto, Ryusei

135
Wakayama, Yasoji

136
Kawasaki, Kyosen

137
Kitazawa, Shűji

138
Sekino, Jun'ichir˘

139
Sekino, Jun'ichir˘

140
Tagawa, Ken

141
Tagawa, Ken

142
Takeda, Shintar˘

143
Katsuhira, Tokushi

144
Kadowaki, Shun'ichi

145
Kadowaki, Shun'ichi

146
Nara, Enami

147
Nara, Enami

148
Nara, Enami

149
Nara, Enami

150
Shima, Tamami

151
Shima, Tamami

152
Moritani, Rikio

153
Fukazawa, Sakuichi

154
Fujimori, Shizuo

155
Fujimori, Shizuo

156
Miyata, Sabur˘

157
Miyata, Sabur˘

158
Asahi, Masahide

159
Yamaguchi, Gen

160
Yamaguchi, Gen

161
Yamaguchi, Gen

162
Yamaguchi, Gen

163
Yamaguchi, Gen

164
Kodama, Takamura

165
Fujiki, Kikumaro

166
Akiyama, Iwao

167
Akiyama, Iwao

168
Akiyama, Iwao

169
Akiyama, Iwao

170
Tsukamoto, Tetsu

171
Morita, Tsunetomo

172
Ueno, Makoto

173
Various

174
Various

175
Various

176
Nakano, Yoichi

177
Takada, Kazuo

178
ďmoto, Yasushi

179
ďmoto, Yasushi

180
Takagi, Shir˘

181
Mori, D˘shun

182
Mori, D˘shun

183
Mori, D˘shun

184
Kat˘, Yasu

185
Tsukamoto, Shigeru

186
Tsuruta, Gor˘

187
Kat˘, Tetsunosuke

188
Kat˘, Tetsunosuke

189
Kat˘, Tetsunosuke

190
Funasaka, Yoshisuke

191
Kusaka, Satomi

192
Nemoto, Kagai

193
Ogawa, Tatsuhiko

194
Murayama, Kank˘

195
Ishii, Ry˘suke

196
Mut˘, Rokur˘

197
Shimizu, Masahiro

198
Yasui, S˘tar˘

199
Hayashi, Waichi

200
Hayashi, Waichi

201
Kume, K˘ichi

202
Suzuki, Atsuko

203
Suzuki, Atsuko

204
Nishida, Tadashige

205
Sait˘, Kimiko

206
Sone, Kiyoharu

207
Sone, Kiyoharu

208
Sone, Kiyoharu

209
Sone, Kiyoharu

210
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)

211
Aoyama, Masaharu

212
Shimizu, K˘ichi

213
Kamei, T˘bei

214
Takeda, Gentar˘

215
Kuriyama, Shigeru

216
Minami, Kunz˘

217
Ito, Takayoshi

218
Ito, Takayoshi

219
Homma, Yoichir˘

220
Ebata, Yoshiichi

221
Taninaka, Yasunori

222
Taninaka, Yasunori

223
Taninaka, Yasunori

224
Katase, Kazuhiro

225
Katase, Kazuhiro

226
Katase, Kazuhiro

227
Nunomura, Shin'ichi

228
Sat˘, Ch˘zan 佐藤 朝山

229
Sakamoto, Isamu

230
Sakamoto, Isamu

231
Ohtsu, Kazuyuki

232
Ohtsu, Kazuyuki

233
Ohtsu, Kazuyuki

234
Ohtsu, Kazuyuki

235
It˘, Kennosuke

236
It˘, Kennosuke

237
Koga, Misao

238
Hori, Yoshiji (堀義二)

239
Inatsugi, Junz˘

240
Inatsugi, Junz˘

241
Makino, Munenori

242
Takahashi, Shin'ichi

243
Fukami, Gashu

244
Fukami, Gashu

245
Fukami, Gashu

246
Fukami, Gashu

247
Fukami, Gashu

248
Fukami, Gashu

249
Fukami, Gashu

250
Fukami, Gashu

251
Fukami, Gashu

252
Fukami, Gashu

253
Fukami, Gashu

254
Fukami, Gashu

255
Fukami, Gashu

256
Fukami, Gashu

257
Fukami, Gashu

258
Fukami, Gashu

259
Fukami, Gashu

260
Fukami, Gashu

261
Fukami, Gashu

262
Fukami, Gashu

263
Fukami, Gashu

264
Fukami, Gashu

265
Fukami, Gashu

266
Fukami, Gashu

267
Fukami, Gashu

268
Fukami, Gashu

269
Dantsuka, Gyor˘

270
Izumida Koji

271
Sewai, Koichi

272
Sewai, Koichi

273
Sewai, Koichi

274
Sewai, Koichi

275
Tanaka, Kuniz˘

276
Tanaka, Kuniz˘

277
Tanaka, Kuniz˘

278
Tanaka, Kuniz˘

279
Iwasaki, Miwako

280
Yorozu, Tetsugor˘

281
Ueda, Yoshifumi

282
Ueda, Yoshifumi

283
Ueda, Yoshifumi

284
Ueda, Yoshifumi

285
Ueda, Yoshifumi

286
Ueda, Yoshifumi

287
Ueda, Yoshifumi

288
Ueda, Yoshifumi

289
Ueda, Yoshifumi

290
Ueda, Yoshifumi

291
Ueda, Yoshifumi

292
Ueda, Yoshifumi

293
Watanabe, Yoichi

294
Kobayashi, Haruki 小林春規

295
Kobayashi, Haruki 小林春規

296
Kobayashi, Haruki 小林春規

297
Kobayashi, Haruki 小林春規

298
Kobayashi, Haruki 小林春規

299
Enami, Shir˘

300
Enami, Shir˘

301
Enami, Shir˘

302
Enami, Shir˘

303
Enami, Shir˘

304
Kawano, Sachi

305
Kawashima, Tatsuo

306
Binnie, Paul

307
Binnie, Paul

308
Binnie, Paul

309
Nakata, Kazuo

310
Kawada, Kan

311
Udawawa, Tamio

312
Nakanishi, Toshika

313
Unidentified

314
Kawakami, Sumio

315
Kawakami, Sumio

316
Kawakami, Sumio

317
Inagaki, Tomoo

318
Inagaki, Tomoo

319
Inagaki, Tomoo

320
Maekawa, Senpan

321
Maekawa, Senpan

322
Maekawa, Senpan

323
Maekawa, Senpan

324
Maekawa, Senpan


Back

Webdesign by Net Tuners B.V.         Tell a friend about this site!
Japanese art