Saru Gallery - Japanese prints and paintings
HOME
PRINTS
PAINTINGS
DRAWINGS
PAUL BINNIE
TOM KRISTENSEN
MIKE LYON
PETER MILLER
CONDITIONS OF SALE
MAILING LIST
SITEMAP
CONTACT US
REFERENCES
SELECTION OF SOLD ITEMS
ARCHIVE OF SOLD ITEMS

Saru Gallery
       Japanese Prints & Japanese Paintings


Prints

1
Hiratsuka, Un'ichi

2
Hiratsuka, Un'ichi

3
Hiratsuka, Un'ichi

4
Hiratsuka, Un'ichi

5
Hiratsuka, Un'ichi

6
Hiratsuka, Un'ichi

7
Hiratsuka, Un'ichi

8
Hiratsuka, Un'ichi

9
Hiratsuka, Un'ichi

10
Kawanishi, Hide

11
Kawanishi, Hide

12
Kawanishi, Hide

13
Kawanishi, Hide

14
Kawanishi, Hide

15
Kawanishi, Hide

16
Kawanishi, Hide

17
Kawanishi, Hide

18
Kawanishi, Hide

19
Koizumi, Kishio

20
Koizumi, Kishio

21
Koizumi, Kishio

22
Koizumi, Kishio

23
Koizumi, Kishio

24
Koizumi, Kishio

25
Azechi, Umetar˘

26
Onchi, K˘shir˘

27
Onchi, K˘shir˘

28
Onchi, K˘shir˘

29
Onchi, K˘shir˘

30
Sasajima, Kihei

31
Sasajima, Kihei

32
Sasajima, Kihei

33
Sasajima, Kihei

34
Sasajima, Kihei

35
Sasajima, Kihei

36
Sasajima, Kihei

37
ďkubo, Yutaka

38
Miyao, Shigeo

39
Yamada, Akiyo

40
Nakayama, Tadashi

41
Id˘, Masao

42
Id˘, Masao

43
Maeda, Masao

44
Maeda, Masao

45
Maeda, Masao

46
Maeda, Masao

47
Maeda, Masao

48
Konishi, Seiichir˘

49
Sait˘, Kiyoshi

50
Maki, Haku

51
Kristensen, Tom

52
Shimozawa, Kihachir˘

53
Shimozawa, Kihachir˘

54
Shimozawa, Kihachir˘

55
Hashimoto, Okiie

56
Hashimoto, Okiie

57
Hashimoto, Okiie

58
Hashimoto, Okiie

59
Ono, Tadashige

60
Ono, Tadashige

61
Ono, Tadashige

62
Ono, Tadashige

63
Ono, Tadashige

64
Ono, Tadashige

65
Ono, Tadashige

66
Ono, Tadashige

67
Ono, Tadashige

68
Ono, Tadashige

69
Ono, Tadashige

70
Ono, Tadashige

71
Kasamatsu, Shir˘

72
Kitaoka, Fumio

73
Kitaoka, Fumio

74
Kitaoka, Fumio

75
Kitaoka, Fumio

76
Kitaoka, Fumio

77
Kitaoka, Fumio

78
Maeda, Morikazu

79
Matsubara, Naoko

80
Yoshida, T˘shi

81
Yoshida, T˘shi

82
Yamaguchi, Susumu

83
Tokuriki, Tomikichir˘

84
Tokuriki, Tomikichir˘

85
Nagase, Yoshi(r)o

86
Nagase, Yoshi(r)o

87
Nakagawa, Isaku

88
Yamataka, Noboru

89
Yamataka, Noboru

90
Yamataka, Noboru

91
Homma, Rie

92
Homma, Rie

93
Homma, Rie

94
Homma, Rie

95
Homma, Rie

96
Homma, Rie

97
Homma, Rie

98
Homma, Rie

99
Homma, Rie

100
Homma, Rie

101
Homma, Rie

102
Homma, Rie

103
Homma, Rie

104
Asada, Benji

105
Asano, Yuichi

106
Asano, Yuichi

107
Asano, Yuichi

108
Asano, Yuichi

109
Asano, Yuichi

110
Asano, Yuichi

111
Asano, Yuichi

112
Asano, Yuichi

113
Asano, Yuichi

114
Asano, Yuichi

115
Asano, Yuichi

116
Asano, Yuichi

117
Maeda, T˘shir˘

118
Maeda, T˘shir˘

119
Okamoto, Ryusei

120
Sekino, Jun'ichir˘

121
Tagawa, Ken

122
Tagawa, Ken

123
Tagawa, Ken

124
Takeda, Shintar˘

125
Katsuhira, Tokushi

126
Katsuhira, Tokushi

127
Kadowaki, Shun'ichi

128
Nara, Enami

129
Nara, Enami

130
Nara, Enami

131
Nara, Enami

132
Shima, Tamami

133
Suwa, Kanenori

134
Fujimori, Shizuo

135
Asahi, Masahide

136
Asahi, Masahide

137
Yamaguchi, Gen

138
Yamaguchi, Gen

139
Yamaguchi, Gen

140
Yamaguchi, Gen

141
Yamaguchi, Gen

142
Kodama, Takamura

143
Akiyama, Iwao

144
Akiyama, Iwao

145
Akiyama, Iwao

146
Akiyama, Iwao

147
Akiyama, Iwao

148
Tsukamoto, Tetsu

149
Morita, Tsunetomo

150
Ueno, Makoto

151
Various

152
Various

153
Various

154
Takada, Kazuo

155
Takagi, Shir˘

156
Mori, D˘shun

157
Mori, D˘shun

158
Mori, D˘shun

159
Kat˘, Yasu

160
Tsuruta, Gor˘

161
Funasaka, Yoshisuke

162
Murayama, Kank˘

163
Ishii, Ry˘suke

164
Shimizu, Masahiro

165
Shimizu, Masahiro

166
Hayashi, Waichi

167
Hayashi, Waichi

168
Kume, K˘ichi

169
Hirakawa, Seiz˘

170
Suzuki, Atsuko

171
Nishida, Tadashige

172
Sait˘, Kimiko

173
Sone, Kiyoharu

174
Sone, Kiyoharu

175
Sone, Kiyoharu

176
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)

177
Shimizu, K˘ichi

178
Kuriyama, Shigeru

179
Minami, Kunz˘

180
Ito, Takayoshi

181
Ito, Takayoshi

182
Homma, Yoichir˘

183
Ebata, Yoshiichi

184
Taninaka, Yasunori

185
Taninaka, Yasunori

186
Katase, Kazuhiro

187
Nunomura, Shin'ichi

188
Sat˘, Ch˘zan 佐藤 朝山

189
Sakamoto, Isamu

190
Sakamoto, Isamu

191
Ohtsu, Kazuyuki

192
Ohtsu, Kazuyuki

193
Ohtsu, Kazuyuki

194
It˘, Kennosuke

195
It˘, Kennosuke

196
Koga, Misao

197
Inatsugi, Junz˘

198
Takahashi, Shin'ichi

199
Fukami, Gashu

200
Fukami, Gashu

201
Fukami, Gashu

202
Fukami, Gashu

203
Fukami, Gashu

204
Fukami, Gashu

205
Fukami, Gashu

206
Fukami, Gashu

207
Fukami, Gashu

208
Fukami, Gashu

209
Fukami, Gashu

210
Fukami, Gashu

211
Fukami, Gashu

212
Fukami, Gashu

213
Fukami, Gashu

214
Fukami, Gashu

215
Fukami, Gashu

216
Fukami, Gashu

217
Fukami, Gashu

218
Fukami, Gashu

219
Fukami, Gashu

220
Fukami, Gashu

221
Fukami, Gashu

222
Fukami, Gashu

223
Fukami, Gashu

224
Fukami, Gashu

225
Dantsuka, Gyor˘

226
Izumida Koji

227
Tanaka, Kuniz˘

228
Tanaka, Kuniz˘

229
Tanaka, Kuniz˘

230
Tanaka, Kuniz˘

231
Yorozu, Tetsugor˘

232
Ueda, Yoshifumi

233
Ueda, Yoshifumi

234
Ueda, Yoshifumi

235
Ueda, Yoshifumi

236
Ueda, Yoshifumi

237
Ueda, Yoshifumi

238
Ueda, Yoshifumi

239
Ueda, Yoshifumi

240
Ueda, Yoshifumi

241
Ueda, Yoshifumi

242
Ueda, Yoshifumi

243
Ueda, Yoshifumi

244
Watanabe, Yoichi

245
Kobayashi, Haruki 小林春規

246
Kobayashi, Haruki 小林春規

247
Kobayashi, Haruki 小林春規

248
Kobayashi, Haruki 小林春規

249
Enami, Shir˘

250
Enami, Shir˘

251
Enami, Shir˘

252
Enami, Shir˘

253
Kawashima, Tatsuo

254
Kawashima, Tatsuo

255
Binnie, Paul

256
Binnie, Paul

257
Binnie, Paul

258
Nakata, Kazuo

259
Kawada, Kan

260
Nakanishi, Toshika

261
Unidentified

262
Kawakami, Sumio

263
Kawakami, Sumio

264
Hagiwara, Hideo

265
Hagiwara, Hideo

266
Inagaki, Tomoo

267
Inagaki, Tomoo

268
Inagaki, Tomoo

269
Inagaki, Tomoo

270
Maekawa, Senpan

271
Maekawa, Senpan

272
Maekawa, Senpan

273
Maekawa, Senpan


Back

Webdesign by Net Tuners B.V.         Tell a friend about this site!
Japanese art