Saru Gallery - Japanese prints and paintings
HOME
PRINTS
PAINTINGS
DRAWINGS
PAUL BINNIE
TOM KRISTENSEN
MIKE LYON
PETER MILLER
CONDITIONS OF SALE
MAILING LIST
SITEMAP
CONTACT US
REFERENCES
SELECTION OF SOLD ITEMS
ARCHIVE OF SOLD ITEMS

Saru Gallery
       Japanese Prints & Japanese Paintings


Prints

1
Hiratsuka, Un'ichi

2
Hiratsuka, Un'ichi

3
Hiratsuka, Un'ichi

4
Hiratsuka, Un'ichi

5
Hiratsuka, Un'ichi

6
Hiratsuka, Un'ichi

7
Hiratsuka, Un'ichi

8
Hiratsuka, Un'ichi

9
Hiratsuka, Un'ichi

10
Hiratsuka, Un'ichi

11
Kawanishi, Hide

12
Kawanishi, Hide

13
Kawanishi, Hide

14
Kawanishi, Hide

15
Kawanishi, Hide

16
Kawanishi, Hide

17
Koizumi, Kishio

18
Koizumi, Kishio

19
Koizumi, Kishio

20
Koizumi, Kishio

21
Koizumi, Kishio

22
Koizumi, Kishio

23
Koizumi, Kishio

24
Koizumi, Kishio

25
Azechi, Umetar˘

26
Onchi, K˘shir˘

27
Onchi, K˘shir˘

28
Onchi, K˘shir˘

29
Onchi, K˘shir˘

30
Onchi, K˘shir˘

31
Shiba, Hideo

32
Shiba, Hideo

33
Sasajima, Kihei

34
Sasajima, Kihei

35
Sasajima, Kihei

36
Sasajima, Kihei

37
Sasajima, Kihei

38
Nitta, J˘

39
Nitta, J˘

40
ďkubo, Yutaka

41
Miyao, Shigeo

42
Yamada, Akiyo

43
Nakayama, Tadashi

44
Id˘, Masao

45
Id˘, Masao

46
Maeda, Masao

47
Maeda, Masao

48
Maeda, Masao

49
Maeda, Masao

50
Maeda, Masao

51
Maeda, Masao

52
Maeda, Masao

53
Maeda, Masao

54
Maeda, Masao

55
Konishi, Seiichir˘

56
Sait˘, Kiyoshi

57
Kristensen, Tom

58
Shimozawa, Kihachir˘

59
Shimozawa, Kihachir˘

60
Shimozawa, Kihachir˘

61
Shimozawa, Kihachir˘

62
Hashimoto, Okiie

63
Hashimoto, Okiie

64
Hashimoto, Okiie

65
Hashimoto, Okiie

66
Hashimoto, Okiie

67
Hashimoto, Okiie

68
Hashimoto, Okiie

69
Hashimoto, Okiie

70
Hashimoto, Okiie

71
Hashimoto, Okiie

72
Ono, Tadashige

73
Ono, Tadashige

74
Ono, Tadashige

75
Ono, Tadashige

76
Ono, Tadashige

77
Ono, Tadashige

78
Ono, Tadashige

79
Ono, Tadashige

80
Ono, Tadashige

81
Ono, Tadashige

82
Ono, Tadashige

83
Ono, Tadashige

84
Ono, Tadashige

85
Ono, Tadashige

86
Kitaoka, Fumio

87
Kitaoka, Fumio

88
Kitaoka, Fumio

89
Kitaoka, Fumio

90
Kitaoka, Fumio

91
Asano, Takeji

92
Asano, Takeji

93
Maeda, Morikazu

94
Matsubara, Naoko

95
Yoshida, T˘shi

96
Yoshida, T˘shi

97
Yamaguchi, Susumu

98
Yamaguchi, Susumu

99
Tokuriki, Tomikichir˘

100
Tokuriki, Tomikichir˘

101
Funazaki, Kojir˘

102
Asaga, Manjir˘

103
Asaga, Manjir˘

104
Asaga, Manjir˘

105
Watanabe, Yuji

106
Nakagawa, Isaku

107
Yamataka, Noboru

108
Yamataka, Noboru

109
Yamataka, Noboru

110
Yamataka, Noboru

111
Kikuchi, Zenjir˘

112
Oda, Kazuma

113
Homma, Rie

114
Homma, Rie

115
Homma, Rie

116
Homma, Rie

117
Homma, Rie

118
Homma, Rie

119
Homma, Rie

120
Homma, Rie

121
Homma, Rie

122
Homma, Rie

123
Homma, Rie

124
Homma, Rie

125
Homma, Rie

126
Asada, Benji

127
Asano, Yuichi

128
Asano, Yuichi

129
Asano, Yuichi

130
Asano, Yuichi

131
Asano, Yuichi

132
Asano, Yuichi

133
Asano, Yuichi

134
Asano, Yuichi

135
Asano, Yuichi

136
Asano, Yuichi

137
Asano, Yuichi

138
Asano, Yuichi

139
Maeda, T˘shir˘

140
Maeda, T˘shir˘

141
Maeda, T˘shir˘

142
Okamoto, Ryusei

143
Wakayama, Yasoji

144
Kawasaki, Kyosen

145
Kitazawa, Shűji

146
Sekino, Jun'ichir˘

147
Sekino, Jun'ichir˘

148
Tagawa, Ken

149
Tagawa, Ken

150
Tagawa, Ken

151
Takeda, Shintar˘

152
Katsuhira, Tokushi

153
Kadowaki, Shun'ichi

154
Nara, Enami

155
Nara, Enami

156
Nara, Enami

157
Nara, Enami

158
Shima, Tamami

159
Shima, Tamami

160
Moritani, Rikio

161
Fukazawa, Sakuichi

162
Fujimori, Shizuo

163
Fujimori, Shizuo

164
Miyata, Sabur˘

165
Miyata, Sabur˘

166
Asahi, Masahide

167
Yamaguchi, Gen

168
Yamaguchi, Gen

169
Yamaguchi, Gen

170
Yamaguchi, Gen

171
Yamaguchi, Gen

172
Kodama, Takamura

173
Fujiki, Kikumaro

174
Akiyama, Iwao

175
Akiyama, Iwao

176
Akiyama, Iwao

177
Akiyama, Iwao

178
Tsukamoto, Tetsu

179
Morita, Tsunetomo

180
Ueno, Makoto

181
Various

182
Various

183
Various

184
Nakano, Yoichi

185
Takada, Kazuo

186
ďmoto, Yasushi

187
ďmoto, Yasushi

188
Takagi, Shir˘

189
Mori, D˘shun

190
Mori, D˘shun

191
Mori, D˘shun

192
Kat˘, Yasu

193
Tsukamoto, Shigeru

194
Tsuruta, Gor˘

195
Kat˘, Tetsunosuke

196
Kat˘, Tetsunosuke

197
Kat˘, Tetsunosuke

198
Funasaka, Yoshisuke

199
Nemoto, Kagai

200
Ogawa, Tatsuhiko

201
Murayama, Kank˘

202
Ishii, Ry˘suke

203
Mut˘, Rokur˘

204
Shimizu, Masahiro

205
Yasui, S˘tar˘

206
Hayashi, Waichi

207
Hayashi, Waichi

208
Kume, K˘ichi

209
Suzuki, Atsuko

210
Suzuki, Atsuko

211
Nishida, Tadashige

212
Sait˘, Kimiko

213
Sone, Kiyoharu

214
Sone, Kiyoharu

215
Sone, Kiyoharu

216
Sone, Kiyoharu

217
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)

218
Shimizu, K˘ichi

219
Kamei, T˘bei

220
Takeda, Gentar˘

221
Kuriyama, Shigeru

222
Minami, Kunz˘

223
Ito, Takayoshi

224
Ito, Takayoshi

225
Homma, Yoichir˘

226
Ebata, Yoshiichi

227
Taninaka, Yasunori

228
Taninaka, Yasunori

229
Taninaka, Yasunori

230
Katase, Kazuhiro

231
Katase, Kazuhiro

232
Katase, Kazuhiro

233
Nunomura, Shin'ichi

234
Sat˘, Ch˘zan 佐藤 朝山

235
Sakamoto, Isamu

236
Sakamoto, Isamu

237
Ohtsu, Kazuyuki

238
Ohtsu, Kazuyuki

239
Ohtsu, Kazuyuki

240
Ohtsu, Kazuyuki

241
It˘, Kennosuke

242
It˘, Kennosuke

243
Koga, Misao

244
Inatsugi, Junz˘

245
Makino, Munenori

246
Takahashi, Shin'ichi

247
Fukami, Gashu

248
Fukami, Gashu

249
Fukami, Gashu

250
Fukami, Gashu

251
Fukami, Gashu

252
Fukami, Gashu

253
Fukami, Gashu

254
Fukami, Gashu

255
Fukami, Gashu

256
Fukami, Gashu

257
Fukami, Gashu

258
Fukami, Gashu

259
Fukami, Gashu

260
Fukami, Gashu

261
Fukami, Gashu

262
Fukami, Gashu

263
Fukami, Gashu

264
Fukami, Gashu

265
Fukami, Gashu

266
Fukami, Gashu

267
Fukami, Gashu

268
Fukami, Gashu

269
Fukami, Gashu

270
Fukami, Gashu

271
Fukami, Gashu

272
Fukami, Gashu

273
Dantsuka, Gyor˘

274
Izumida Koji

275
Sewai, Koichi

276
Sewai, Koichi

277
Sewai, Koichi

278
Sewai, Koichi

279
Tanaka, Kuniz˘

280
Tanaka, Kuniz˘

281
Tanaka, Kuniz˘

282
Tanaka, Kuniz˘

283
Iwasaki, Miwako

284
Yorozu, Tetsugor˘

285
Ueda, Yoshifumi

286
Ueda, Yoshifumi

287
Ueda, Yoshifumi

288
Ueda, Yoshifumi

289
Ueda, Yoshifumi

290
Ueda, Yoshifumi

291
Ueda, Yoshifumi

292
Ueda, Yoshifumi

293
Ueda, Yoshifumi

294
Ueda, Yoshifumi

295
Ueda, Yoshifumi

296
Ueda, Yoshifumi

297
Watanabe, Yoichi

298
Kobayashi, Haruki 小林春規

299
Kobayashi, Haruki 小林春規

300
Kobayashi, Haruki 小林春規

301
Kobayashi, Haruki 小林春規

302
Kobayashi, Haruki 小林春規

303
Enami, Shir˘

304
Enami, Shir˘

305
Enami, Shir˘

306
Enami, Shir˘

307
Enami, Shir˘

308
Kawano, Sachi

309
Kawashima, Tatsuo

310
Kawashima, Tatsuo

311
Binnie, Paul

312
Binnie, Paul

313
Binnie, Paul

314
Nakata, Kazuo

315
Kawada, Kan

316
Udawawa, Tamio

317
Nakanishi, Toshika

318
Unidentified

319
Kawakami, Sumio

320
Kawakami, Sumio

321
Kawakami, Sumio

322
Inagaki, Tomoo

323
Inagaki, Tomoo

324
Inagaki, Tomoo

325
Inagaki, Tomoo

326
Maekawa, Senpan

327
Maekawa, Senpan

328
Maekawa, Senpan

329
Maekawa, Senpan


Back

Webdesign by Net Tuners B.V.         Tell a friend about this site!
Japanese art