Saru Gallery - Japanese prints and paintings
HOME
PRINTS
PAINTINGS
DRAWINGS
PAUL BINNIE
TOM KRISTENSEN
MIKE LYON
PETER MILLER
CONDITIONS OF SALE
MAILING LIST
SITEMAP
CONTACT US
REFERENCES
SELECTION OF SOLD ITEMS
ARCHIVE OF SOLD ITEMS

Saru Gallery
       Japanese Prints & Japanese Paintings


Prints

1
Hiratsuka, Un'ichi

2
Hiratsuka, Un'ichi

3
Hiratsuka, Un'ichi

4
Hiratsuka, Un'ichi

5
Hiratsuka, Un'ichi

6
Hiratsuka, Un'ichi

7
Hiratsuka, Un'ichi

8
Hiratsuka, Un'ichi

9
Hiratsuka, Un'ichi

10
Kawanishi, Hide

11
Kawanishi, Hide

12
Kawanishi, Hide

13
Kawanishi, Hide

14
Kawanishi, Hide

15
Koizumi, Kishio

16
Koizumi, Kishio

17
Koizumi, Kishio

18
Koizumi, Kishio

19
Koizumi, Kishio

20
Koizumi, Kishio

21
Azechi, Umetar˘

22
Onchi, K˘shir˘

23
Onchi, K˘shir˘

24
Onchi, K˘shir˘

25
Onchi, K˘shir˘

26
Sasajima, Kihei

27
Sasajima, Kihei

28
Sasajima, Kihei

29
Sasajima, Kihei

30
Sasajima, Kihei

31
Sasajima, Kihei

32
Sasajima, Kihei

33
Nitta, J˘

34
ďkubo, Yutaka

35
Miyao, Shigeo

36
Yamada, Akiyo

37
Nakayama, Tadashi

38
Id˘, Masao

39
Id˘, Masao

40
Maeda, Masao

41
Maeda, Masao

42
Maeda, Masao

43
Maeda, Masao

44
Maeda, Masao

45
Maeda, Masao

46
Maeda, Masao

47
Maeda, Masao

48
Konishi, Seiichir˘

49
Sait˘, Kiyoshi

50
Kristensen, Tom

51
Shimozawa, Kihachir˘

52
Shimozawa, Kihachir˘

53
Shimozawa, Kihachir˘

54
Shimozawa, Kihachir˘

55
Shimozawa, Kihachir˘

56
Hashimoto, Okiie

57
Hashimoto, Okiie

58
Hashimoto, Okiie

59
Hashimoto, Okiie

60
Hashimoto, Okiie

61
Hashimoto, Okiie

62
Hashimoto, Okiie

63
Ono, Tadashige

64
Ono, Tadashige

65
Ono, Tadashige

66
Ono, Tadashige

67
Ono, Tadashige

68
Ono, Tadashige

69
Ono, Tadashige

70
Ono, Tadashige

71
Ono, Tadashige

72
Ono, Tadashige

73
Ono, Tadashige

74
Ono, Tadashige

75
Ono, Tadashige

76
Ono, Tadashige

77
Ono, Tadashige

78
Kitaoka, Fumio

79
Kitaoka, Fumio

80
Kitaoka, Fumio

81
Kitaoka, Fumio

82
Kitaoka, Fumio

83
Kitaoka, Fumio

84
Kitaoka, Fumio

85
Asano, Takeji

86
Maeda, Morikazu

87
Matsubara, Naoko

88
Yoshida, T˘shi

89
Yoshida, T˘shi

90
Yamaguchi, Susumu

91
Yamaguchi, Susumu

92
Tokuriki, Tomikichir˘

93
Tokuriki, Tomikichir˘

94
Tokuriki, Tomikichir˘

95
Tokuriki, Tomikichir˘

96
Funazaki, Kojir˘

97
Asaga, Manjir˘

98
Asaga, Manjir˘

99
Watanabe, Yuji

100
Nakagawa, Isaku

101
Yamataka, Noboru

102
Yamataka, Noboru

103
Yamataka, Noboru

104
Yamataka, Noboru

105
Oda, Kazuma

106
Homma, Rie

107
Homma, Rie

108
Homma, Rie

109
Homma, Rie

110
Homma, Rie

111
Homma, Rie

112
Homma, Rie

113
Homma, Rie

114
Homma, Rie

115
Homma, Rie

116
Homma, Rie

117
Homma, Rie

118
Homma, Rie

119
Asada, Benji

120
Asano, Yuichi

121
Asano, Yuichi

122
Asano, Yuichi

123
Asano, Yuichi

124
Asano, Yuichi

125
Asano, Yuichi

126
Asano, Yuichi

127
Asano, Yuichi

128
Asano, Yuichi

129
Asano, Yuichi

130
Asano, Yuichi

131
Asano, Yuichi

132
Maeda, T˘shir˘

133
Maeda, T˘shir˘

134
Maeda, T˘shir˘

135
Okamoto, Ryusei

136
Sekino, Jun'ichir˘

137
Tagawa, Ken

138
Tagawa, Ken

139
Tagawa, Ken

140
Takeda, Shintar˘

141
Katsuhira, Tokushi

142
Katsuhira, Tokushi

143
Kadowaki, Shun'ichi

144
Nara, Enami

145
Nara, Enami

146
Nara, Enami

147
Nara, Enami

148
Shima, Tamami

149
Shima, Tamami

150
Fujimori, Shizuo

151
Fujimori, Shizuo

152
Miyata, Sabur˘

153
Miyata, Sabur˘

154
Asahi, Masahide

155
Asahi, Masahide

156
Yamaguchi, Gen

157
Yamaguchi, Gen

158
Yamaguchi, Gen

159
Yamaguchi, Gen

160
Yamaguchi, Gen

161
Kodama, Takamura

162
Akiyama, Iwao

163
Akiyama, Iwao

164
Akiyama, Iwao

165
Akiyama, Iwao

166
Akiyama, Iwao

167
Akiyama, Iwao

168
Tsukamoto, Tetsu

169
Morita, Tsunetomo

170
Ueno, Makoto

171
Various

172
Various

173
Various

174
Takada, Kazuo

175
ďmoto, Yasushi

176
ďmoto, Yasushi

177
Takagi, Shir˘

178
Mori, D˘shun

179
Mori, D˘shun

180
Mori, D˘shun

181
Kat˘, Yasu

182
Tsukamoto, Shigeru

183
Tsuruta, Gor˘

184
Funasaka, Yoshisuke

185
Ogawa, Tatsuhiko

186
Murayama, Kank˘

187
Ishii, Ry˘suke

188
Shimizu, Masahiro

189
Yasui, S˘tar˘

190
Hayashi, Waichi

191
Hayashi, Waichi

192
Kume, K˘ichi

193
Suzuki, Atsuko

194
Nishida, Tadashige

195
Sait˘, Kimiko

196
Sone, Kiyoharu

197
Sone, Kiyoharu

198
Sone, Kiyoharu

199
Sone, Kiyoharu

200
Ueda, Gagyű (上田, 臥牛)

201
Shimizu, K˘ichi

202
Kamei, T˘bei

203
Kuriyama, Shigeru

204
Minami, Kunz˘

205
Ito, Takayoshi

206
Ito, Takayoshi

207
Homma, Yoichir˘

208
Ebata, Yoshiichi

209
Taninaka, Yasunori

210
Taninaka, Yasunori

211
Katase, Kazuhiro

212
Katase, Kazuhiro

213
Nunomura, Shin'ichi

214
Sat˘, Ch˘zan 佐藤 朝山

215
Sakamoto, Isamu

216
Sakamoto, Isamu

217
Ohtsu, Kazuyuki

218
Ohtsu, Kazuyuki

219
Ohtsu, Kazuyuki

220
Ohtsu, Kazuyuki

221
It˘, Kennosuke

222
It˘, Kennosuke

223
Koga, Misao

224
Inatsugi, Junz˘

225
Takahashi, Shin'ichi

226
Fukami, Gashu

227
Fukami, Gashu

228
Fukami, Gashu

229
Fukami, Gashu

230
Fukami, Gashu

231
Fukami, Gashu

232
Fukami, Gashu

233
Fukami, Gashu

234
Fukami, Gashu

235
Fukami, Gashu

236
Fukami, Gashu

237
Fukami, Gashu

238
Fukami, Gashu

239
Fukami, Gashu

240
Fukami, Gashu

241
Fukami, Gashu

242
Fukami, Gashu

243
Fukami, Gashu

244
Fukami, Gashu

245
Fukami, Gashu

246
Fukami, Gashu

247
Fukami, Gashu

248
Fukami, Gashu

249
Fukami, Gashu

250
Fukami, Gashu

251
Fukami, Gashu

252
Dantsuka, Gyor˘

253
Izumida Koji

254
Sewai, Koichi

255
Sewai, Koichi

256
Sewai, Koichi

257
Sewai, Koichi

258
Tanaka, Kuniz˘

259
Tanaka, Kuniz˘

260
Tanaka, Kuniz˘

261
Tanaka, Kuniz˘

262
Iwasaki, Miwako

263
Yorozu, Tetsugor˘

264
Ueda, Yoshifumi

265
Ueda, Yoshifumi

266
Ueda, Yoshifumi

267
Ueda, Yoshifumi

268
Ueda, Yoshifumi

269
Ueda, Yoshifumi

270
Ueda, Yoshifumi

271
Ueda, Yoshifumi

272
Ueda, Yoshifumi

273
Ueda, Yoshifumi

274
Ueda, Yoshifumi

275
Ueda, Yoshifumi

276
Watanabe, Yoichi

277
Kobayashi, Haruki 小林春規

278
Kobayashi, Haruki 小林春規

279
Kobayashi, Haruki 小林春規

280
Kobayashi, Haruki 小林春規

281
Kobayashi, Haruki 小林春規

282
Enami, Shir˘

283
Enami, Shir˘

284
Enami, Shir˘

285
Enami, Shir˘

286
Kawashima, Tatsuo

287
Kawashima, Tatsuo

288
Binnie, Paul

289
Binnie, Paul

290
Binnie, Paul

291
Nakata, Kazuo

292
Kawada, Kan

293
Nakanishi, Toshika

294
Unidentified

295
Kawakami, Sumio

296
Kawakami, Sumio

297
Kawakami, Sumio

298
Hagiwara, Hideo

299
Inagaki, Tomoo

300
Inagaki, Tomoo

301
Inagaki, Tomoo

302
Inagaki, Tomoo

303
Maekawa, Senpan

304
Maekawa, Senpan

305
Maekawa, Senpan

306
Maekawa, Senpan

307
Maekawa, Senpan


Back

Webdesign by Net Tuners B.V.         Tell a friend about this site!
Japanese art